nachur

Pseudois nayaur. Gatunek z rodziny krętorogich. Zamieszkuje stadnie (od kilkunastu do kilkuset osobników) himalajskie łąki i pastwiska powyżej 2500 m n.p.m. żywiąc się głównie trawami, ziołami i porostami. Skubie te roślinki podchodząc nawet powyżej 5500 m n.p.m. Występuje w całych Himalajach. Poza porą godową formuje stada złożone z samych samic z młodymi lub samych samców. Stado podczas żerowania wystawia strażnika, który obserwuje okolicę wypatrując śnieżnych panter i innych zagrożeń. Grzbiet i głowa ciemnobrunatna, spód ciała i wewnętrzna część nóg białe. Długość tułowia do 160 cm, wysokość w kłębie do 90 cm, waga samców do 80 kg. Samice są znacznie drobniejsze. Rogi u samców osiągają do 80 cm. Długość życia do 12 lat. Ciąża trwa 160 dni. W miocie rodzi się jedno lub dwa młode. Zwykle na początku czerwca.

nachur bharal nayaur