położenie: północny Nepal
powierzchnia: 1663 km2.

Manaslu Conservation Area

Manaslu Conservation Area utworzono w grudniu roku 1998. Obejmuje wschodnią część rozległego masywu Manaslu oraz głębokie doliny rzek Burhi Gandaki i Syar Khola. Najwyższe szczyty na terenie MCA to Manaslu I 8156 m n.p.m., Himalchuli 7893 m n.p.m. oraz Ngadi Chuli 7871 m n.p.m. Najniższe miejsce na terenie MCA położone jest 600 m n.p.m. Obszar zamieszkuje 39 gatunków ssaków (w tym śnieżna pantera, piżmowiec, nachur i rezus), 201 gatunków ptaków, 11 gatunków motyli i 3 gatunki gadów. Idąc w górę rzeki Burhi Gandaki wspinamy się przez sześć pięter roślinności: od strefy tropikalnej, przez subtropikalną, umiarkowaną, subalpejską, alpejską aż po piętro wiecznego śniegu.

Manaslu Conservation Area

Klimat tropikalny charakteryzuje tereny leżące poniżej 1000 m n.p.m. Subtropik ze średnimi temperaturami lata ok. 32°C i zimy ok. 10°C to wysokości między 1000 a 2000 m n.p.m. Kolejna strefa - umiarkowana - pomiędzy 2000 a 3000 m n.p.m. to średnie temperatury lata ok. 24°C a zimy ok. 1°C. W styczniu i lutym w tej strefie pada już śnieg. Pas subalpejski, pomiędzy 3000 a 4000 m n.p.m. charakteryzuje się średnią temperaturą roczną między 6 a 10 C oraz opadami śniegu pomiędzy grudniem a majem. Strefa alpejska z łąkami wykorzystywanymi jako pastwiska sięga nawet 5000 m n.p.m. Mniej więcej na tej wysokości również przebiega linia wiecznego śniegu. Z początkiem czerwca nadciąga monsun. Pada do września. Średni opad roczny wynosi 1900 mm. Oczywiście opad jest wyższy w południowej części MCA, a im wyżej tym opady są mniej obfite. Na terenach MCA, w 56 wsiach na stałe żyje około 9000 mieszkańców, w ogromnej większości wyznawców buddyzmu tybetańskiego.

Manaslu Conservation Area