położenie: północno-zachodnie Indie
powierzchnia: ok. 4100 km kw.

Hemis Ladakh

Park Narodowy Hemis założono w roku 1981. Nazwa pochodzi od ważnego klasztoru lamajskiego położonego przy południowych granicach Parku. Sławę zawdzięcza przede wszystkim śnieżnej panterze - szacuje się, że na terenie Parku żyje około 40 sztuk tych pięknych zwierząt. Klimat jest bardzo surowy - zima sucha i długa, temperatura spada poniżej minus 40 stopni Celsjusza. Lato jest suche, dni - ciepłe, noce zaś - nawet mroźne. Tereny Parku wznoszą się na wysokościach od 3200 do 6400 m n.p.m. (szczyt Kangyaze). Główne doliny: Dolina Zanskaru (latem rzeka jest nie do przebycia - zimą zamarza i umożliwia komunikację) oraz Dolina Markhy. Fauna: argali tybetańskie, kozica ibeks, urial, bharal (nachur), wilk, bobak, śnieżna pantera. W Parku Narodowym Hemis żyje około 1600 stałych mieszkańców - w Dolinie Markhy znajduje się 7 osad, po kilka zaś w dolinach Rumbak i Shang. Ladakhijczycy zajmują się głównie rolnictwem (jęczmień, warzywa) i hodowlą kóz, owiec i jaków.